Universitet Sənayə (İş Dünyası) Əməkdaşlıq

Universitet-Sənaye Birliyi Vahidinin əsas məqsədi bölgədəki şirkətləri Ar-Ge və innovasiya araşdırmalarına istiqamətləndirməklə universitetin elmi potensialının sənayeyə köçürülməsi yolu ilə iqtisadi dəyərə çevrilməsinə töhfə vermək və universitetdəki akademik və sənayeçi arasında qarşılıqlı etimada əsaslanan davamlı əməkdaşlığı təmin etməkdir.

Bu istiqamətdə;
* Elm və sənayedə layihə məsləhət xidmətləri göstərmək (layihə yazmaq, aparmaq, hesabat vermək),
* Sənaye və təşkilatların Ar-Ge əsaslı fəaliyyətlərinin milli və beynəlxalq qrantlarından və dəstək proqramlarından faydalanmaq üçün layihələrin inkişafı,
* Akademiklərin elmi tədqiqatlarını lazımi sahələrə təqdim etmək, tətbiq etmək, kommersiya məqsədi ilə təqdim etmək,
* Sənayedən tələblərini bu mövzuda təcrübəsi olan və məsləhət xidmətləri göstərən düzgün akademikə istiqamətləndirmək,
* Universitet- sənaye görüş platformalarının tikintisi,
* Sənayeçilərin problemlərini müəyyən etmək üçün mütəmadi sənaye səfərləri zamanı alınan məlumatlara uyğun olaraq sənayenin təhlili qurmaq;
* Əməkdaşlıq layihələrində müqavilə rəhbərliyi, hüquqi məsləhət və maliyyə təqibi üzrə xidmətlər göstərmək,