Kafe

Texnopark rezidentləri və universitet tələbələri və müəllimləri üçün gündəlik menyu təqdim edən yeməkxana, eləcə də hər tədris binasında ayrıca müasir kafeteriya fəaliyyət göstərir